Pinakamatinding Gabay kung Paano i-Manage ang Ilang Accounts ng Ragnarok Origin Global sa PC

Pinakamatinding Gabay kung Paano i-Manage ang Ilang Accounts ng Ragnarok Origin Global sa PC

Kung ikaw ay masugid na manlalaro ng MMORPG, pamilyar ka na sa pag manage ng mahigit sa isang account ng mga mobile game gamit ang mga emulator. Liban pa sa paglalaro sa mga Android emulator gaya ng Redfinger Cloud Phone, tampok ngayon sa Ragnarok Origin Global sa PC ang mas magandang gameplay at kapansin-pansing bawas sa paggamit ng CPU at RAM.

Ngunit, nag-aalala ang ilang user na imposible na ngayong mag-manage ng maraming account sa nag-iisang computer. Samakatuwid, para makatulong na samantalahin ang mas magandang experience sa PC, gagabayan naming kayo kung paano gumamit ng maraming account ng Ragnarok Origin Global sa PC.

Pag-Manage sa Maraming Account ng Ragnarok Origin Global sa Pamamagitan ng Settings

Simulang maglaro gamit ang Ragnarok Origin Game Launcher, kung nais niyong sabay-sabay na gumamit ng maraming account. Mula roon, hanapin ang Hamburger Settings icon na makikita sa kanang sulok sa itaas ng screen.

Magbubukas ang Settings Window. Kailangang baguhin ang mga sumusunnod na settings. I-uncheck ang option na "Minimize the launcher when the game starts" at piliin ang "Exit" sa ilalim ng category na "When Clicking X". Siguruhin na ang mgs setting ay kapareha sa makikita sa ibaba.

Pinakamatinding Gabay kung Paano i-Manage ang Ilang Accounts ng Ragnarok Origin Global sa PC

Para maglunsad ng maraming instance ng Ragnarok Origin Global sa PC, i-click ang "Start" button ng ilang beses na kasingdami ng mga accounts na nais patakbuhin ng sabay-sabay. Isang bagng gaming window ang magbubukas sa bawat click.

Pinakamatinding Gabay kung Paano i-Manage ang Ilang Accounts ng Ragnarok Origin Global sa PC

Mahalagang isipin na ang diskarteng ito ay maraming hindi magandang epekto. Una, kung gusto ninyong mag-manage ng maraming account, kailangang mag-login uli sa bawat screen dahil awtomatikong babalik sa pinakahuling login ang mga account na mase-save sa login. Mahirap ding mag-mando ng maraming gaming window sa isang 1080p na monitor dahil baka kulangin ang resolution sa dalawang window pa lamang. Kailangan talaga ng mas Malaki o magandang monitor o kaya'y magdagdag ng isa pa. Para maayos na mapatakbo ang Ragnarok Origin Global na may higit sa isang window.

Pag-manage ng Ilang mga Account sa Ragnarok Origin Global Gamit ang Android Emulator

May isa pang solusyon sa suliraning kalalahad lang. Ito ay ang paggamit ng Redfinger Cloud Phone Android Emulator para makapaglaro gamit ang higit sa isang account ng Ragnarok Origin Global sa PC.

Alam na ng mga batikang manlalaro na ang mga Android emulator ay nagbibigay ng mas magandang opsyon kumpara sa paggastos nang malaki sa pagpapaganda ng specs ng isang PC. Ang mga Android emulator ay nagbibigay rin sa mga manalalaro ng kakayahang makapaglaro Ragnarok Origin Global at iba pang laro anumang oras at kahit saan, kaysa malimitahan ang mga manlalaro kung PC version ang gagamitin. Gayun din ang abilidad na magpasalit-salit sa maraming account at laro nang di na kailangang maglog-in at maglog-out.  Kaya mainam talaga ang mga Android emulator dahil sila ay maginhawang gamitin.

Sa puntong ito, heto na ang ilang hakbang na kailangan ninyong sundin kung nais ninyong gumamit ng Android emulator gaya ng Redfinger Cloud Phone para mag-manage ng mga account ng Ragnarok Origin Global at mag-enjoy sa pakikipagsapalaran.

Redfinger Cloud Phone

1. Hanapin ang REDFINGER sa Google Play at i-download ang app o Pumunta sa opisyal na website at gamitin ang app sa pamamagitan ng browser.
2. Tapusin ang mga hakbang sa pag-sign in upang ma-access ang Redfinger cloud smartphone. Paalala: Mangyaring tingnan ang mga tutorial na bidyo ng redfinger kung sakaling magkaroon ka ng mga isyu tungkol dito.
3. Hanapin ang Ragnarok Origin Global sa search bar sa REDFINGER APP Store.
4. I-download at i-install ang laro sa Redfinger.
5. Simulan at i-enjoy ang paglalaro ng Ragnarok Origin Global gamit ang Redfinger.

Bilang resulta ang mga manlalaro ay mapipilitang mabilis na tuparin ang mga daily quest ng Ragnarok Origin Global gamit ang Android emulator na ito. Habang umaangat ang level ng manlalaro mas maraming Daily Ticket ang magiging available. May pang-level 20, 40 at level 30. Mayroon ding level 60 at 45 at mayroon ding mas higit pa sa level 80. Mayroong mula 10 hanggang 40 na Daily Ticket na kailangan para matapos ang isang Daily Quest. Habang dumarami ang mga Daily Ticket na ginagamit, mas maraming EXP ang matatanggap para mag-level-up ang mga karakter.

I-download na at laruin ang Ragnarok Origin Global sa PC gamit ang Android emulator na Redfinger cloud phone para magkaroon ng kakaibang karanasan.