Panimulang Gabay | Kung Paano Aayusin ang mga Karaniwang Network Issue sa Ragnarok Origin Global

Panimulang Gabay | Kung Paano Aayusin ang mga Karaniwang Network Issue sa Ragnarok Origin GlobalHabang naglalaro ng Ragnarok Origin Global, minsan ay makakaranas ang mga manlalaro ng mga teknikal na problema na mayroong malaking negatibong epekto sa kanilang paglalaro. Ang pag-hang ng mga LOADING at INITIATING screen, at mga suliranin sa pag-connect sa network ay mga karaniwang problem ana kinakaharap ng mga manlalaro. Sa article na ito, titingnan natin ang mga praktikal na solusyon sa mga problemang ito gamit ang mga Android Emulators gaya ng Redfinger, para agad makabalik ang mga manlalaro sa kanilang masayang paglalaro.

Pagsa-ayos ng "LOADING" sa Ragnarok Origin Global PC Client

Pagdating sa mga isyu ng network, ang "LOADING" ang una sa mga dapat i-check ng mga manlalaro. Para sa mga manlalarong namroroblema sa PC client na naiipit sa LOADING screen, heto ang mga rekomendadong hakbang sa pag-troublesheeot ng Ragnarok Origin Global.

Una, pinapayo na dapat isara muna ang client at launcher bago patakbuhing muli. 

Matapos patakbuhin muli, i-click ang Scan at Repair button na magche-check ng mga error sa installation at aayusin sila kung kinakailangan. 

Dagdag pa na subukang gumamit ng Virtual Private Network (VPN) para malaman kung ang isyu ay may kinalaman sa koneksiyon sa network. 

Kung magpapatuloy ang problema, minumungkahi na lahatang i-uninstall ang Ragnarok Origin Global at muling i-install ito mula sa umpisa para maayos ang anumang potensyial na issue na may kinalaman sa software.

Pagsa-ayos ng "LOADING" sa Ragnarok Origin Global Mobile Client

Panimulang Gabay | Kung Paano Aayusin ang mga Karaniwang Network Issue sa Ragnarok Origin Global

Kung ikaw ay nagkakaproblema naman sa "LOADING" gamit ang Mobile client, makatulong sana ang mga nakalahad na hakbang sa baba.

Una, iminumungkahi na i-exit at i-relaunch ang Ragnarok Origin Global app para ma-reset ang anumang potensiyal na error.

Pagkatapos ay gumamit ng Virtual Private Network (VPN) para malaman kung ang isyu ay may kinalaman sa koneksiyon sa network.

Usisain din ang data-saving feature ng app sa pamamagitan ng pag-enable nito matapos mag-login at pag-disable nito matapos maglaro.

Kung magpapatuloy ang problema, baka kailangang i-uninstall at re-install ang Ragnarok Origin Global app para maayos ang anumang potensyial na issue na may kinalaman sa software.

Pagsa-ayos ng "INITIATING" sa Ragnarok Origin Global PC Client

Iminumungkahi ang mga sumusund na hakbang para sa mga user na may isyu sa network gamit ang PC Client at naiipit sa "INITIATING" screen. 

Bago i-relaunch ang alin man sa client at launcher, mas mainam na i-exit muna pareho. Maghintay sandal at i-launch silang muli. Matapos nito ay i-click ang "Scan and Repair" na magche-check ng mga error sa installation at aayusin sila kung kinakailangan.

Mungkahi rin na tingnan kung ang computer ay may pinakabagong bersyon ng Microsoft Visual C++ Redistributable na makukuha sa website ng Microsoft. Kung nananatili ang problema, maaaring makatulong kung i-set sa UK ang rehiyon ng computer. Pumunta sa Control Panel at i-click ang Region para gawin ito. Piliin ang "English (United Kingdom)" sa ilalim ng Formats tab at United Kingdom sa ilalim ng Locations tab. I-restart ang computer matapos i-click ang Apply. I-launch muli ang Ragnarok Origin Global matapos mag-reboot.

Makakatulong ang Android Emulators sa Pagsaayos ng mga Network Issue

Kung ang author ang tatanungin, mas mainam laruin ang Ragnarok Origin Global sa PC gamit ang Android Emulators gaya ng Redfinger kaysa gamitin ang PC Client kapag mahina ang network.

Game Emulator

Alam na ng mga batikang manlalaro na ang mga Android emulators gaya ng Redfinger cloud phone ay nagbibigay ng mas magandang opsyon kumpara sa paggastos nang malaki sa pagpapaganda ng specs ng isang PC. Ang mga Android emulator ay nagbibigay rin sa mga manalalaro ng kakayahang makapaglaro Ragnarok Origin Global at iba pang laro anumang oras at kahit saan, kaysa malimitahan ang mga manlalaro kung PC version ang gagamitin. Gayun din ang abilidad na magpasalit-salit sa maraming account at laro nang di na kailangang maglog-in at maglog-out.  Kaya mainam talaga ang mga Android emulator dahil sila ay maginhawang gamitin.

Sa puntong ito, heto na ang ilang hakbang na kailangan ninyong sundin kung nais ninyong gumamit ng Android emulator gaya ng Redfinger Cloud Phone para mag-manage ng mga account ng Ragnarok Origin Global at mag-enjoy sa pakikipagsapalaran.

1. Hanapin ang REDFINGER sa Google Play at i-download ang app o Pumunta sa opisyal na website at gamitin ang app sa pamamagitan ng browser.
2. Tapusin ang mga hakbang sa pag-sign in upang ma-access ang Redfinger cloud smartphone. Paalala: Mangyaring tingnan ang mga tutorial na bidyo ng redfinger kung sakaling magkaroon ka ng mga isyu tungkol dito.
3. Hanapin ang Ragnarok Origin Global sa search bar sa REDFINGER APP Store.
4. I-download at i-install ang laro sa Redfinger.
5. Simulan at i-enjoy ang paglalaro ng Ragnarok Origin Global gamit ang Redfinger.